Personal

Edvard

Edvard Nyrén

Financial Advisor, CEO

Edvard var med och grundade Energia Capital och har lång erfarenhet inom rådgivning och kapitalförvaltning.

edvard.nyren@energiacapital.se
076-392 20 55
Elias

Elias Menkens

IT, Development

Elias ansvarar för företagets IT, och sköter utveckling samt underhåll av företagets IT-system och programvaror.

elias.menkens@energiacapital.se