Frågor och svar

Energia Capital är en förmedlare och rådgivare. Kapitalet som placeras finns hos försäkringsbolag eller värdepappersdepåer hos våra samarbetspartners, t.ex. Folksam eller Strukturinvest. Riskerna med olika investeringar beror till största del på vilken typ av finansiellt instrument man väljer att placera sina pengar i.

Energia Capital tjänar pengar genom produktbolagen eller försäkringsbolagen. En del av förmedlingsarvodet eller avgiften betalas direkt från kund via produktbolaget eller via försäkringsbolaget till Energia Capital.

Det innebär att Energia Capital har rätt att förmedla värdepapper under Svensk Värdepappersservices värdepapperstillstånd. Det innebär även att kvalitetssäkringen av alla affärer som görs har ökat dels tack vare att Svensk Värdepappersservice granskar de affärer Energia Capital gör och dels för att rådgivningsdokumentationen kring affärerna har blivit mer utförlig. Att Energia Capital är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice medför inte några avgifter för dig som kund.

Vi på Energia Capital vet att många kunder har frågor om obligationer, i och med att vi tidigare hade vårt värdepapperstillstånd hos Nord Fondkommission. Att ha sitt värdepapperstillstånd via Nord Fondkommission och vara ankutet ombud innebär egentligen ett "rent" anställningsförfarande för Energia Capital. Vi lämnade Nord Fondkommission årsskiftet 2017/2018. Vi hjälper naturligtvis våra kunder då detta är vad kundlojalitet handlar om. Tveka inte att höra av dig om du är berörd av obligationer, konvertibler eller preferensaktier som förmedlats under Nord Fondkommissions flagg. Det bästa och snabbaste sättet att få svar är att maila dina frågor till info@energiacapital.se. Vi har kompetenta och kunniga rådgivare som har varit med länge i branschen och som kan svara på dina frågor kring detta.

Absolut! Kontakta oss för att få reda på vilka alternativ som finns och hur vi kan hjälpa dig.

Vi hoppas alltid kunna lösa eventuella tvister som uppstår. I första hand ska du kontakta din rådgivare och i andra hand företagets VD. Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd kan du skicka in ett klagomål till klagomålsansvarig. För alla affärer som är gjorda under Energia Capital AB:s försäkringsförmedlartillstånd och berör försäkringar, dvs inte värdepapper, kan du skicka in klagomålet till Klagomålsansvarig - Energia Capital AB, 556784-7875, Hospitalsgatan 11, 602 27 Norrköping. Vid klagomål avseende värdepappersaffärer kan du skicka in klagomål till Svensk Värdepappersservice. Rutinen är dock i första hand kommunikation med rådgivare, i andra hand kommunikation med VD, och i tredje hand ett skriftligt klagomål.