Om företaget

Energia Capital är en finansiell rådgivare som erbjuder ekonomisk rådgivning för både privatkunder och företagskunder. Vi hjälper dig med allt inom sparande, placeringar, försäkringar, ekonomi och juridik.

Vi på Energia Capital jobbar för att en liten kund ska bli en stor kund och för att en stor kund ska bli en större kund. Detta uppnår vi genom en hög aktivitet genom en aktiv kundrelation, samt portföljbyggande med fokus på långsiktig lönsamhet. Grundläggande för vårt arbete är öppenhet, transparens och ärlighet för att varje enskild kund ska kunna nå sina personliga ekonomiska mål.

Vår modell är unik och bygger på fyra hörnstenar. Vår medvetet tagna position i finansbranschen, vår öppenhet, självständighet och nytänkande är grundläggande för vårt tankesätt. Vårt mål är att alla kunder ska kunna känna att det är en "private banking"-kund, oavsett förmögenhet.

Som kund hos Energia Capital får du

  • Personlig service. Detta i form av månadsbrev och ett erbjudande om ett personligt rådgivningsmöte var tredje månad
  • Kunskap. Vi på Energia Capital jobbar i team där effektivitet och resultat för kunden står som högsta prioritet. Genom utbildade och erfarna rådgivare på företaget, samt ett kompetent team, når vi bästa möjliga resultat för kunden.
  • Låga avgifter. Vid två jämförbara alternativ är vår ambition alltid att välja alternativet med lägst avgifter.
  • Helhetskoncept. Vi är den personliga ekonomiska rådgivaren. En ekonomisk rådgivare, till skillnad mot en finansiell rådgivare, ser mer än bara den finansiella produkten han för tillfället vill sälja. Hos Energia Capital utgår vi från kundens behov avseende hela ekonomin. (Finansiell rådgivning, försäkringsrådgivning, ekonomi, skattefrågor, juridik och bankfrågor.)

Vision, drivkraft och kärnvärderingar

Energia Capitals vision är att genom vår organisationskultur och energi vara förstahandsvalet vad gäller sparande och placeringar. Vårt mål är att skapa ett mervärde för alla kunder och att ge samtliga kunder det där lilla extra. Vi försöker även plocka bort så många avgifter som möjligt för kunden. Vi arbetar för att varje kund ska känna en trygghet och känna att vi tillsammans har en långsiktig relation, med fokus på lönsamhet och effektivitet.

Drivkraften hos oss på Energia Capital är att göra bra prestationer för samtliga kunder utifrån deras enskilda förutsättningar. Vi vill inte nöja oss med en genomsnittlig prestation utan vi vill att varje kund ska känna att vår prestation gentemot individen är bättre än hos konkurrenterna. Efter många år i branschen vet vi att kundlojalitet och kundengagemang är viktigt och inte bör tas för givet.

Energia Capitals själ baseras på fem grundläggande värderingar. Dessa kommer från grundarnas personliga värderingar och blir därför en naturlig del av vår organisationskultur.

Öppenhet - Energi - Lojalitet - Rättvisa - Ödmjukhet

Hållbarhet

Som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring avseende den del av vår verksamhet som utgör investeringsrådgivning.

För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet, se https://www.svenskvpservice.se/om-oss/hallbarhet