Personal

Edvard

Edvard Nyrén

Financial Advisor, CEO

Edvard var med och grundade Energia Capital och har lång erfarenhet inom rådgivning och kapitalförvaltning.

edvard.nyren@energiacapital.se
076-392 20 55
Lejla

Lejla Custovic

Head of Back Office

Lejla sköter företagets back office och är i första hand den du bör vända dig till för svar på frågor angående administration.

lejla.custovic@energiacapital.se
011-333 01 00

Manuela Hannah

Legal Advisor

Manuela ansvarar för juridiska frågor såsom skatt och avtalsskrivande, men också mycket mer.

manuela.hannah@energiacapital.se
Tilda

Tilda Nilsson Esposito

CEO Assistant

Tilda ansvarar för att stötta företagets VD och ledningsgrupp, och även all intern kommunikation.

tilda.esposito@energiacapital.se
Elias

Elias Menkens

IT, Development

Elias ansvarar för företagets IT, och sköter utveckling samt underhåll av företagets IT-system och programvaror.

elias.menkens@energiacapital.se