Pension & försäkringar

Vi hjälper dig se över försäkringar och pension och kan till och med hjälpa till att hitta kapital du kanske inte visste fanns! Vi kallar detta för "dött kapital", det vill säga pengar som bara ligger på ett konto helt utan någon ränta eller tillväxt.

Om du är intresserad av att få reda på ifall du också har pengar som skulle kunna växa och öka i värde kan du skicka i en så kallad förmedlarfullmakt till oss. På så sätt ger du oss uppdraget att se över dina pensioner och försäkringar. Allt kapital som inte växer ser vi som dött kapital. Låt oss tillsammans få detta i rörelse, då kanske ingen annan bank eller kapitalförvaltare har gjort detta på flera år eller i värsta fall decennier. (Fullmakten berättigar inte insyn i privata bankkonton och liknande.)

Fullmakten finns att ladda ned här och skickas till info@energiacapital.se. Det går även bra att skicka in fullmakten via post. Adressen hittar du på vår kontaktsida.